Home

Over Bewust in de Regio

Bewust in de Regio is een overkoepelende organisatie van lokale/regionale bewustwordings-platforms. De aangesloten platforms zijn bedoeld voor ondernemers die werken vanuit en op weg naar bewustwording.
We bieden ondernemers een startpunt voor:

  • inspiratie
  • ontwikkeling
  • professionalisering
  • samenwerking
  • gezamenlijke promotie
  • een betere vindbaarheid

Ontwikkelaars van aangesloten platforms ontmoeten elkaar regelmatig om elkaar te ondersteunen en te inspireren. De sites van de aangesloten platforms bieden nieuws en een actueel aanbod op het gebied van bewustwording in hun eigen omgeving.

Onze missie

Bewust in de Regio bevordert professionalisering door samenwerking, training en het gezamenlijk zichtbaar maken van lokaal en regionaal aanbod in bewustwording.

Als je hoofd verbonden is met je hart scheppen je handen de mooiste dingen

Aangesloten bedrijven en praktijken werken vanuit het 'holistische' principe. Alles maakt deel uit van één geheel. Lichaam, geest en bewustzijn vormen één systeem en beïnvloeden elkaar.

Onze visie

Bewust in de Regio mag groeien naar een grote organisatie met een volledige dekkingsgraad in de noordelijke provincies. Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij wordt ondernemen in de toekomst standaard duurzaam en gericht op bewustwording.

In harmonie met jezelf, je medemens en de aarde

Als mens maken we deel uit van een groter geheel. Ons denken, ervaren en handelen heeft invloed op het voortbestaan van de aarde en de mensheid. Dat betekent dat aangesloten bedrijven ondernemen met oog op duurzaamheid en eerlijke handel. (PPP: People Planet Profit staat voor de drie elementen mensen, planeet/milieu en profit die op harmonieuze wijze gecombineerd worden zodat de andere elementen hier niet onder lijden.)

De aangesloten bedrijven richten zich op één of meer van de hieronder genoemde categorieën

  • Gezondheidszorg, welzijn en persoonlijke groei (aanvullend en preventief)
  • Kunstzinnige creatieve vorming (procesgericht i.p.v. productgericht)
  • Duurzaam leven en milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Spreekt het bovenstaande je aan en wil je ook een platform starten? Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer.